Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Oštra Luka

Oštra Luka

Oštra Luka
Entitet: Republika Srpska
Kanton: -
Adresa: Oštra Luka 55; 79 263 Oštra Luka
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Opština Oštra Luka je smještena u sjevero-zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i pripada entitetu Republika Srpska, na geografski povoljnom položaju južno od Prijedora i sjeverno od Sanskog Mosta.
Opština leži između 44°5'28'' sjeverne geografske širine i 16°39'38'' istočne geografske dužine na površini od 232,4 km2.
Opština je brdsko-planinska i reon sa prosječnom nadmorskom visinom 568 m. Opština se nalazi između planina Grmeč, Kozara, Behremaginica, te Majdanskih planina.
Reljef karakterišu i kotline rijeke Sane, Kozice i Japre.
Administrativna granica opštine Oštra Luka prostire se i graniči sa istočne strane Gradom Banja Luka i opštinom Ribnik, sa južne strane opštinom Sanski Most (Federacija BiH), sa sjevero-zapadne strane opštinama Novi Grad i Krupa na Uni, te sa sjeverne strane Gradom Prijedorom.
Administrativni centar opštine je naselje Oštra Luka , smješten u centralnom djelu opštine.
Opština Oštra luka je organizovana u osam (8) Mjesnih zajednica sa dvadeset četiri (24) naseljena mjesta. Na teritoriji opštine živi oko 4 000 stanovnika.
Kada je u pitanju položaj mladih, opština Oštra Luka se može pohvaliti budžetskom stavkom za stipendiranje studenata, te izraženim volonterskim aktivizmom kod omladinske populacije.

Ukratko o lokalnoj upravi: Opština Oštra Luka formirana je 01.11.1997. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske od 31.10.1997. godine. Sjedište opštine smješteno je u naselju Oštra Luka koje pretstavlja administrativno, ekonomsko i geograsko središte opštine.
Lokalna samouprava organizovana je u jedinstvenu administrativnu cjelinu koja zapošljava ukupno 32 radnika (17 muškaraca i 15 žena; 1 – master, 10 - visoka stručna sprema, 17 – srednja stručna sprema).
Načelnik opštine je Dragan Stanar, dipl.ing.rudarstva.
Sastav Skupštine opštine Oštra Luka čini 15 odbornika. U izbornom procesu za Lokalne izbore 2012. godine učestvovalo je 8 političkih stranaka, od kojih sve participiraju u lokalnom parlamentu

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Dalibor Ljuboja
Telefon: 052337800
Fax: 052337201
Email: dalibor.ljuboja@gmail.com
Termin konsultacija: Svaki radni dan od 08:00 do 16:00 časova
Internetska stranica općine/grada: www.opstinaostraluka.org
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Omladinska organizacija "Apolon" Oštra Luka
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • budžetska stavka za mlade
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:50:16 ; Zadnja izmjena: 2013-05-28 04:58:38 ;