Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Modriča

Modriča

Modriča
Entitet: Republika Srpska
Kanton: -
Adresa: Vidovdanska br. 1
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Dušanka Lejić
Telefon: 811-730
Fax: 810-511
Email: privredamodrica@yahoo.com
Internetska stranica općine/grada: www.modrica.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Asocijacija mladih Vranjak - AMV
Razvojno edukacioni centar Modriča - RECeM
Svetosavska omladinska zajednica Modriča
Omladinski književni klub "Mladost"

Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:46:29 ; Zadnja izmjena: 2013-05-27 03:43:05 ;