Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Milići

Milići

Milići
Entitet: Republika Srpska
Kanton: -
Adresa: Jovana Dučića 2. 75446 Milići
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Opština Milići smještena je u istočnom dijelu BiH u entitetu RS. U opštini živi oko 13000 stanovnika od čega mladi čine 4000 . Mladi dijeluju preko OSM Milići i nema drugih aktivnih omladinskih organizacija . Aktivnosti za mlade se odvijaju u omladinskom centru površine 150 m2 . Od školskih ustanova radi jedna srednja škola i jedna centralna osnovna škola sa područnim ispostavama .
Ukratko o lokalnoj upravi: Lokalna uprava organizovana je kroz četiri odjeljenja i dvije službe . U sklopu opštine nalazi se šalter sala za pružanje usluga građanima . Službenik za mlade organizaciono je raspoređen u okviru odjeljenja za opštu upravu. Službenik za malde kao pozicija postoji od 2005. godine . Ovaj referat je pridružen referat službeniku koji radi i sa MZ. i NVO .
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Marko Savić
Telefon: 056745561
Fax: 056745431
Email: markosavic.opmilici@gmail.com
Termin konsultacija: Svakim radnim danom od 07:00-15:00
Internetska stranica općine/grada: www.opstinamilici.org
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: OSM Milići
Adresa omladinskog centra(ako postoji): Sportski centar bb 75446 Milići
Javne ustanove značajne za mlade: JU SŠC Milutin Milanković Milići
JU OŠ Aleksa Jakšić Milići
JU Narodna blibioteka Milići
JU Dom zdravlja Sveti Nikola Milići

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: Stefan Milić 065/354-632
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:46:14 ; Zadnja izmjena: 2013-05-16 03:30:28 ;