Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Maglaj

Maglaj

Maglaj
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Adresa: viteška br 4
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Nerma Zupčević, Fuad Lošić,
Telefon: 609046
Fax: 609045
Email: nerma@maglaj.ba, fuad.l@maglaj.ba
Internetska stranica općine/grada: www.maglaj.ba
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:45:57 ; Zadnja izmjena: 2013-05-31 04:18:50 ;