Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Kladanj

Kladanj

Kladanj
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Tuzlanski kanton
Adresa: KLADANJSKE BRIGADE 1
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Kladanj u okviru Strategije integriranog razvoja općine Kladanj je usvojila Strategiju za mlade na period 2009-2012
Ukratko o lokalnoj upravi: Općinske službe za upravu su osnovne organizacione jedinice jedinstvenog općinskog organa uprave i to su :
1. Služba za finansije, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
2. Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
3. Služba za civilnu zaštitu i poslove BIZ
4. Služba za geodetske, imovinsko pravne poslove i prostorno uređenje
5. Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: MERISA GURDA
Telefon: 628-493
Fax: 621-150
Email: merisa.gurda@kladanj.ba
Internetska stranica općine/grada: www.kladanj.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Omladinski krug Kladanj Ernada Avdibegović 19.07.2012.

“Centar za mlade ekologiju i kulturu”Općine Kladanj Sarajlić Ibrahim 23.07.2012.

Kulturno umjetničko društvo “Mladost”Kladanj Nisail Halilović 07.12.2012.g.

Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:36:08 ; Zadnja izmjena: 2013-05-31 04:02:46 ;