Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Kakanj

Kakanj

Kakanj
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Adresa: Alije Izetbegovića 123
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Kakanj zauzima centralni položaj u Sarajevsko-zeničkoj kotlini, koja se nalazi sjeverno od Visokog i jugoistočno od Zenice, privredno najznačajnijem i najgušće naseljenom regionu Bosne i Hercegovine.
Smještena je u Zeničko-dobojskom kantonu, u njegovom krajnjem južnom dijelu. Površina općine Kakanj iznosi 377 km2 .
Jedna je od privredno razvijenijih općina u Zeničko-dobojskom kantonu. Karakterizira je primarna proizvodnja uglja, cementa, električne energije i drveta. Ukupan broj stanovnika u 37 mjesnih zajednica općine Kakanj iznosi 44.000, stanovnika.
Na području općine Kakanj egzistiraju tri škole srednjeg obrazovanja: Gimnazija „Muhsin Rizvić“, Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ i Srednja stručna škola Kakanj, osim srednjih škola na području općine Kakanj ima 28 ustanova za osnovno obrazovanje i to 6 centralnih i 22 područne osnovne škole.
Iznimno je bogata kulturno-historijskim nasljeđem koje još uvijek nije dovoljno istraženo, a nije ni iskorišteno. Na teritoriji općine Kakanj nalaze se stara neolitska naselja u dolini rijeke Trstionice, a u samom centru grada pronađeno je paleolitsko naselje i mnogobrojni značajni artefakti koji se nalaze u raznim muzejima u BiH.
Kakanj je poznat i po čuvenom Zgošćanskom stećku, a na području Kaknja je pronađena i kamena kugla koja još uvijek nije dovoljno istražena.
U blizini kraljevskog grada Bobovac nalazi se i Kraljeva Sutjeska, poznata po najstarijoj džamiji u Bosni i Hercegovini koju je izgradio sultan El-Fatih. Blizu džamije nalazi se i najstariji franjevački samostan, Samostan Kraljeva Sutjeska, poznat po iznimno bogatom knjižnom fondu i starim orguljama.
Posjeduje bogato izvorište termalnih voda- banja Tičići koje planira urediti i osposobiti za upotrebu.
Ima značajno planinarsko izletište Bočica na kojemu je sagrađen planinarski dom na 925 metara nadmorske visine.
U općini Kakanj se nalazi zimsko-ljetno izletište Ponijeri, koje je opremljeno ski-liftom i drugim pratećim infrastrukturnim objektima za skijanje.
Posjeduje veliki broj sportsko-rekreacijskih terena i prirodnih ljepota gdje mladi ljudi mogu zdravo i kvalitetno da provode svoje slobodno vrijeme.

Ukratko o lokalnoj upravi: Općinski načelnik je Nermin Mandra rođen je 17. decembra 1969. godine. Mašinsku tehničku školu završio je u Kaknju, a Mašinski fakultet u Sarajevu. Jedinstveni Općinski organ čini 8 službi: Služba za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko zaštite i inspekcijske poslove, Služba za finansije, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Služba za boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Služba za opću upravu, lokalnu smaoupravu, mjesne zajendice, stambene i zajedničke poslove, Služba civilne zaštite, Stručna služba za poslove općinskog načelnika i Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Nirka Omerović
Telefon: 771800
Fax: 771809
Email: nirkaomerovic@yahoo.com
Termin konsultacija: Svaki radni dan od 08,00 do 15,30 h
Internetska stranica općine/grada: kakanj.com.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: 1. US Index
2. UG "Prijatelji omladinskog centra"
3. UG "Procvat"
4. UG "Civilizacija"
5. Omladinsko udruženje "Zeleno srce"

Adresa omladinskog centra(ako postoji): Šehidska bb
Javne ustanove značajne za mlade: 1. JU Za kulturu i obrazovanje
2. Gradska biblioteka
3. Dom zdravlja
4. Centar za socijalni rad

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: Šljivo Aldin 063046924
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:34:39 ; Zadnja izmjena: 2013-05-31 06:02:24 ;