Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Istočna Ilidža

Istočna Ilidža

Istočna Ilidža
Entitet: Republika Srpska
Kanton: -
Adresa: Vojvode Radomira Putnika br. 2
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Trenutno ja aktuelna izrada Omladinske politike za period 2018-2022
Ukratko o lokalnoj upravi: Opština Istočna Ilidža nastala je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma i jedna je od opština grada Istočno Sarajevo. Područje opštine je do 1992. godine pripadalo opštini Ilidža, kao jedne od deset opština glavnog grada Bosne i Hercegovine.Prema preliminarnim rezultatima popisa iz 2013. god. broj stanovnika opštine je 15.233 od čega 18% mladih.

Dan Opštine je 6. Maj i tada Opština obilježava Krsnu slavu Svetog Velikomučenika Georgija.

Radno vrijeme Opštine je od 07,30 - 15,00 časova, a četvrtkom od 07,30 - 17,00 časova.

Opštinu čine četiri mjesne zajednice: MZ Vojkovići, MZ Dobrinja, MZ Kula i MZ Kasindo.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Nataša Matić
Telefon: 057/316-027
Fax: 057316027
Email: natasatmatic@gmail.com
Termin konsultacija: 07.30 do 15.00
Internetska stranica općine/grada: www.istocnailidza.net
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Organizacij: Omladinski savjet Istočna Ilidža
JIB: 4400642810009
Adresa: Trg ilidžanske brigade
Ovlašćeno lice: Mateja Elez
Telefon:066 762 279

Udruženje „Nove generacije“
JIB:4403755030009
Adresa: Srpskih vladara 23
Ovlašteno lice:Branislav Vujić
Telefon: 065 457 300

Udruženje građana „ Cordis“Istočna Ilidža
JIB: 4403108780004
Sjedište: Kasindolskog bataljona br.1
Ovlašćeno lice: Božidar Novaković
Telefon: 066 972 128

Omladinsko udruženje „Aksiom“
JIB:4403629830008
Adresa: Trg kralja Aleksandra br.1
Ovlašćeno lice: Goran Kovačević
Telefon: 065 970 621

Omladinska organizacija "Univesal"
JIB:4403359780003
Adresa:Besarovića br.59
Telefon: 065 873 672

Adresa omladinskog centra(ako postoji): Trg Ilidžanske brigade bb, Dobrinja 4
Javne ustanove značajne za mlade: Omladinsko organizovanje na lokalnom nivou je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o omladinskom organizovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/04).

Pod pojmom omladina i mladi se podrazumjevaju lica od 16 do 30 godina.

Omladinsko organizovanje zasniva se na preporukama određenih evropskih dokumenata:

Evropske povelje Savjeta Evrope o učešću mladih u životu lokalne zajednice,
Bijele knjige Evropske komisije,
11 indikatora omladinske politike Vijeća Evrope i Evropskog omladinskog foruma,
Zakona o omladinskom organizovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/04),
Prijedlog Rezolucije o mladima u BiH Parlamentarne skpštine BiH.
Omladinski savjet je složen oblik omladinskog oganizovanja. Djeluje kao krovna omladinska organizacija na području opštine Istočna Ilidža. Omladinski savjet ne utiče na način rada drugih organizacija, ali je težio da ujedini što veći broj NVO, neformalnih grupa, savjeta učenika i pojedinaca. Članovi Omladinskog savjeta, su na raspolaganju svim mladim sa područja Opštine, ali i opština u okruženju. Radi poboljšanja položaja mladih Omladinski savjet radi i doprinosi razvoju lokalne zajednice.

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: 066/762-279
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:28:45 ; Zadnja izmjena: 2018-03-07 07:09:54 ;