Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Ilidža

Ilidža

Ilidža
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Kanton Sarajevo
Adresa: Butmirska cesta 12
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Ilidža jedna je od devet općina Kantona Sarajevo. Smještena je na srednjem dijelu važnog magistralnog pravca koji ide dolinom rijeke Bosne i Neretve, povezujući srednju Evropu na sjeveru i Jadransko more na jugu. Locirana je u podnožju planine Igman, u zelenom i vodom i šumom obilatom pejzažu. Prirodni resursi Ilidže određuju njenu prepoznatljivu sliku. Površina općine Ilidža iznosi 143,4 km2 što čini 11,2 % ukupne površine Kantona Sarajevo. Općinu Ilidža sačinjava 16 mjesnih zajednica: Butmir, Donji Kotorac, Sokolović Kolonija, Hrasnica I, Hrasnica II, Ilidža Centar, Lužani, Vreoca, Vrelo Bosne, Blažuj, Rakovica, Osjek, Otes, Stup, Stup II i Stupsko brdo.
Ukupan broj stanovnika u 16 mjesnih zajednica iznosi cca 66.750 stanovnika, a broj mladih starosne dobi od 15 do 30 godina je 12.268, što čini 18,38 % ukupnog stanovništva.
Na području općine Ilidža, pored javnih i državnih, nalazi se veliki broj malih i srednjih privrednih preduzeća.
Uz deset osnovnih škola-javnih ustanova, privatnu osnovnu školu El-Manar, Osnovnu muzičku školu, Četvrtu gimnaziju Ilidža, Srednju tehničku školu grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije, Tursko-bosanski Sarajevo koledž, Međunarodnu školu (osnovna i srednja škola) i tri visokoškolske ustanove (Internacionalni univerzitet, Internacionalni Burch univerzitet i Sarajevska škola za nauku i tehnologiju) Ilidža je postala značajan centar za obrazovanje i stjecište mladih ljudi.
Veliki broj sportsko-rekreacijskih terena i prirodne ljepote Ilidže među kojima je i spomenik prirode Vrelo Bosne omogućuju mladim ljudima da zdravo i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme. Također, cilj nam je razvijati turističke potencijale općine, pri čemu će posebnu ulogu imati mladi ljudi.

Ukratko o lokalnoj upravi: Načelnik Općine Ilidža je prof.dr. Senaid Memić.Jedinstveni općinski organ čini 11 službi za upravu (Služba za prostorno uređenje, Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, Služba za privredu i turizam, Služba za finansije, Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje, Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica, Služba za boračka pitanja, Služba za opću upravu, Služba za inspekcijski nadzor, Služba za razvoj, investicije i komunalne poslove i Služba civilne zaštite), te 3 stručne i posebne službe (Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, Stručna služba za koordinaciju rada mjesnih zajednica i Služba za zajedničke poslove). Općinsko vijeće je organ odlučivanja koji broji 27 vijećnika, izabranih na lokalnim izborima 2012. godine. Predsjedavajuća Općinskog vijeća je dr. Smiljana Viteškić, a zamjenici su Muhamed Omerović, profesor sporta i Suljo Alić, diplomirani pravnik.
Od oktobra 2003. godine otvoreno je mjesto stručnog saradnika za rad sa mladima i nevladinim organizacijama, a u cilju uspostavljanja redovne komunikacije i saradnje sa omladinskim organizacijama, vijećima učenika, neformalnim grupama mladih ljudi i uspješnim pojedincima, te drugim vladinim strukturama koje se bave pitanjem mladih.
Prva Strategija za mlade Općine Ilidža sa akcionim planom 2007-2009. usvojena je na 19. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 21. decembra 2006. godine. Riječ je o prvoj usvojenoj omladinskoj strategiji u Bosni i Hercegovini čiji sastavni dio je pregled troškova po godinama i oblastima.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Amra Bojičić
Telefon: 033775720
Fax: 033637580
Email: amra.bojicic@opcinailidza.ba
Termin konsultacija: Svaki radni dan od 08,00 do 16,00 h
Internetska stranica općine/grada: www.opcinailidza.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: 1. Udruženje Vijeće mladih Ilidža
2. Institut za razvoj mladih KULT- Obrazovno razonodni centar za mlade SPAJALICA
3. Udruženje „ONO-OMLADINSKA NEVLADINA ORGANIZACIJA“
4. Udruženje „Klub mladih Butmir“
5. Udruženje Omladinska organizacija „OSMJEH“
6. Udruženje mladih „Bez ograničenja“
7. Udruženje mladih „Elan“
8. Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO PRO
9. Udruženje Auto klub 69 Team
10. Udruženje mladih „ŠEŠIR“
11. Udruženje Mreža vršnjačkih edukatora

Adresa omladinskog centra(ako postoji): Obrazovno-razonodni centar za mlade „Spajalica“, Banjska 2
Javne ustanove značajne za mlade: -JU Kulturno-sportski i rekreacioni centar Ilidža
-Javna ustanova za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica-Ilidža
-Biblioteka u sastavu JU KSR Hrasnica-Ilidža
-Biblioteka Ilidža u sastavu JU Biblioteke grada Sarajeva
-JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“-Biro Ilidža
-Služba socijalne zaštite Općine Ilidža
-Dom zdravlja Ilidža (centralni objekat i 10 područnih ambulanti)

Na području općine nalazi se 12 objekata društvenih domova, od čega je 10 novoizgrađenih objekata koji se mogu koristiti za potrebe mladih (uz podnošenje zahtjeva Službi za koordinaciju rada mjesnih zajednica).

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: Saud Karić, 061/069-432
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:28:07 ; Zadnja izmjena: 2013-05-27 04:21:09 ;