Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Hadžići

Hadžići

Hadžići
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Kanton Sarajevo
Adresa: Općina Hadžići, Hadželi 114, 71240 Hadžići
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Eldar Proha
Telefon: 475-932
Fax: 475-952
Email: ohadzici@bih.net.ba
Internetska stranica općine/grada: www.hadzici.ba
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • budžetska stavka za mlade
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:27:31 ; Zadnja izmjena: 2013-06-14 06:14:32 ;