Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Gračanica

Gračanica

Gračanica
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Tuzlanski kanton
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br.1
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Gračanica je jedan od pionira razvoja omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini. Već početkom 2009. godine usvajanjem strateških dokumenata, dodjeljivanjem prostora mladima, te intenzivnom pomoći u razvoju omladinskih ideja uspostavljeni su temelji za sveobuhvatno djelovanje lokalne samouprave prema mladima. Deset godina nakon toga Općina Gračanica posjeduje sve elemente sistemskog rada sa mladima, sa razvijenim Vijećem mladih, budžetskom pomoći projektima mladih, te razvijenim omladinskim udruženjima koja djeluju na području svih lokalnih mjesnih zajednica.
Ekonomska i društvena kretanja u BiH, te perspektiva koje zapadne zemlje nude mladima, okolnosti su koje je općinska administracija na vrijeme prepoznala, te se nizom pogodnosti za mlade trudi da Gračanica ostane ono sto je uvijek bila - mjesto za budućnost mladih i njihovih porodica.

Ukratko o lokalnoj upravi: Lokalna uprava Općine Gračanica djeluje prema mladima u okviru izvršne i zakonodovane vlasti kroz instituciju Općinskog načelnika i Općinskog vijeća sa radnim komisijama. Gračanica je razvijena lokalna zajednica, u kojoj funkcionišu sve potrebne javne institucije i ustanove, uključujući zdravstvo, obrazovanje i kulturu. U uskoj saradnji sa kantonalnim i višim nivoima vlasti posjedujemo potreban okvir za institucionalni razvoj sektora mladih.
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Erhad Brkić
Telefon: 035/700-802
Email: e.brkic@opcina-gracanica.ba
Termin konsultacija: svaki radni dan od 12:00 do 15:00
Internetska stranica općine/grada: www.opcina-gracanica.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: 1. Udruženje "Anea - Mladi Gračanice"
2. Udruženje mladih Babića " Sjedi krš"
3. Udruženja mladih " Yošak " Piskavica
4. Udrženje " Korak dalje " Donja Lohinja
5. Udruženje Omladinski centar Lukavica
6. Udruženje "Storm gym" Stjepan Polje

Adresa omladinskog centra(ako postoji): Armije BiH br 1
Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: Muharem Šehić,
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:26:24 ; Zadnja izmjena: 2018-03-15 07:35:51 ;