Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Glamoč

Glamoč

Glamoč
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Herceg-bosanska županija
Adresa: Nikole Bojinovića bb, 80230 Glamoč
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Opština Glamoč je jedna od šest opština Herceg-bosanske županije, koja se nalazi na jugozapadu Bosne i Hercegovine, na 900 m nadmorske visine, omeđena masivom planina Cincar- Staretina-Šator- Vitoroga-Slovinj. Glamoč se rasprostire na površini od 1.033 km, gdje živi oko 4.710 stanovnika. Seosko stanovništvo se uglavnom bavi ekstenzivnom poljoprivredom i ekstenzivnim stočarstvom za vlastite potrebe. U Glamoču ne postoji ni jedan pogon za finalizaciju proizvodnje. Najčešći proizvod je rezana građa na pilanama, na kojima radi domicilno stanovništvo. Dio stanovništva radi u javnoj upravi, dok ostalo stanovništvo živi od penzije ili prihoda koje ostvaruje na vlastitom posjedu. Sadašnji globalni pokazatelji kažu da je najveći broj stanovnika zaposlen u primarnom sektoru, u domenu poljoprivrede i stočarstva. Sekundarni sektor se bazira na pilanama rezane građe, dok tercijarni sektor praktično ne postoji. Sva radna mjesta locirana su u naselju Glamoč.
Opština Glamoč je spadala u red srednje razvijenih opština u SR Bosni i Hercegovini. U 1984. godini društveni proizvod po stanovniku iznosi 83% prosjeka Republike. Interesantno je da je u 1973. godini taj odnos bio oko 100% , da bi u 1981. godini zabilježeni nivo razvijenosti po ovom kriterijumu bio 117% u odnosu na prosjek Republike. U privrednoj strukturi opštine industrija je imala domonantnu ulogu. Strukturu industrije najvećim dijelom je činila drvna industrija, industrija trikotažne robe i prehrambena industrija.
Na teritoriji opštine Glamoč se nalaze četiri mjesne zajednice koje su ujedno i infrastruktura za daljni razvoj područja. Prije rata na ovom području je živjelo oko 12.593 stanovnika od toga 5.350 u samom opštinskom središtu a ostatak na seoskom području.
Prema poslednjim procjenama u Glamoču živi oko 700 osoba starosne dobi od 0-30 godina.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje se odvija u jednoj srednjoj i jednoj osnovnoj školi, a aktivan je i dječiji vrtić.
Status i stanje u domenu društvenih djelatnosti kao i kulturnih aktivnosti u Glamoču je u teškom i nezavidnom položaju, kao u ostalom i u cijeloj BiH. Presudan faktor za ovakvo stanje je nedostatak finansija za ovaj domen ali i uopšte nizak životni standard, nedostatak institucija iz ovog domena itd.
Najznačajnije kulturno dešavanje u istoriji Glamoča je bilo 1982. godine kada je Glamočko kolo uvršteno od strane UNESCO-a u svjetsku kulturnu baštinu.
Kulturne djelatnosti u opštini Glamoč nalaze se na dosta niskom nivou i jedina ustanova koja je aktivna na ovom polju Kulturno-obrazovna ustanova "Narodni univerzitet Glamoč", u sklopu kojeg se nalazi biblioteka sa čitaonicom, te sale za organizovanje raznih manifestacija.
Izvjesne kulturne aktivnosti se odvijaju i u sklopu kulturnih društava registrovani oh na teritoriji opštine i to: KUD "Glamoč", Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", Bošnjačko kulturno društvo "Preporod" i Srpsko prosvjetno i kulturno društva "Prosvjeta", koje se manifestuju kroz povremenu organizaciju sadržaja kulturnog karaktera. Jedino aktivno kulturno-umjetničko društvo je KUD "Budućnost".

Ukratko o lokalnoj upravi: Načelnik Opštine Glamoč je Radovan Marković, dipl. ing šumarstva.
Poslove i zadatke lokalne samouprave iz izvorne nadležnosti opštine, kao i upravne poslove koji su federalnim i kantonalnim zakonom stavljene u nadležnost opštine vrši Jedinstveni organ uprave, putem slijedećih službi za upravu i to:

1. Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove,
2. Služba za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj, geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina,
3. Služba za opštu upravu, društvene djelatnosti, stručne i zajedničke poslove
4. Služba civilne zaštite i vatrogastva

Opštinsko vijeće / Skupštinu opštine Glamoč čini 15 vijećnika / odbornika.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Boris Lukajić
Telefon: 034206168
Fax: 034206153
Email: borislukajic@yahoo.com
Termin konsultacija: 07:00 - 15:00
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: 1. Humanitarno društvo "Korak naprijed" Glamoč
2. "Omladinski centar Glamoč" Glamoč

Javne ustanove značajne za mlade: 1. KOU "Narodni univerzitet Glamoč" Glamoč
2. Turističko-razvojna agencija Glamoč - TRAG d.o.o. Glamoč

Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:25:50 ; Zadnja izmjena: 2013-06-03 00:38:52 ;