Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Gornji Vakuf-Uskoplje

Gornji Vakuf-Uskoplje

Gornji Vakuf-Uskoplje
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Srednjobosanski kanton
Adresa: Bistrička cesta bb.
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Hidajet Redžić
Telefon: 265 303
Fax: 265 703
Email: info@gornjivakuf-uskoplje.ba
Internetska stranica općine/grada: www.gornjivakuf-uskoplje.ba
Adresa omladinskog centra(ako postoji): Gradska bb.
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:25:08 ; Zadnja izmjena: 2013-05-17 07:16:01 ;