Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Domaljevac-Šamac

Domaljevac-Šamac

Domaljevac-Šamac
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Posavski kanton
Adresa: Posavskih branitelja br.148, 76233 Domaljevac
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Domaljevac-Šamac zauzima centralni dio Županije Posavske, odnosno srednje Bosanske Posavine, sa površinom od 41,7 km2. Smještena je uz rijeku Savu koja prestavlja granicu sa Republikom Hrvatskom u dužini od 25 km.
Osnivačka skupština Vijeća mladih održana je u 2012.godini. Vijeće mladih općine Domaljevac-Šamac zasada čine predstavnici omladinskih udruga s područja općine Domaljevac: "HKUD" Mladost, Udruga mladih "KORAK" i Udruga "SUNCE".

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Vesna Anđić
Telefon: 031716600
Fax: 031716604
Email: resursi13@gmail.com
Termin konsultacija: Svaki radni dan od 8.00-16.00
Internetska stranica općine/grada: domaljevac@net.hr
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Hrvatsko kulturno umjetničko društvo "MLADOST" iz Domaljevca
Udruga mladih "KORAK"
Udruga za zaštitu prirode,okoliša i održivog razvoja "SUNCE"

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: sunce.korak@gmail.com
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:18:18 ; Zadnja izmjena: 2013-12-05 01:27:57 ;