Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Čelić

Čelić

Čelić
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Tuzlanski kanton
Adresa: Alije Izetbegovića 60-II 75246 Čelić
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: -općina čelić ima usvojenu strategiju za mlade
kojom su definisan pitanja mladih i način njihovog rješenja
-realizovani brojni projekti u saradnji sa mladima i projketi u interesu mladih

Ukratko o lokalnoj upravi: -općina čelić ima oko 13.000 stanovnika
-smještena je na blagim padinama planine Majevice
-općina čelić ima uposlenih oko 45 radnika u organima uprave
-stanovništvo je pretežno orjentisano na poljoprivrednu proizvodnju

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Nermin Okanović
Telefon: 668-657
Fax: 668-672
Email: okanovicn@yahoo.com
Internetska stranica općine/grada: celic.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: OU "United" Vražići
OU "Zambak" Nahvioci
OU "Mladost" Čelić
OU "Yuvenis" Brnjik
OU "U toku" Čelić

Javne ustanove značajne za mlade: JU Gradska biblioteka Čelić
JU MSŠ Čelić

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: Muminović Mirsad 061/380-730
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:13:33 ; Zadnja izmjena: 2013-05-23 00:53:34 ;