Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Cazin

Cazin

Cazin
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Unsko-sanski kanton
Adresa: Trg Alije Izetbegovića 1
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Cazin nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Općina je konstitutivni dio Unsko-Sanskog kantona u okviru kojeg se osim Cazina nalaze i općine: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Ključ, Sanski Most i Velika Kladuša. Danas općina Cazin ima oko 70.000 stanovnika teritorijalno organiziranih u 23 mjesne zajednice i prostire se na površini od 356 km2. Relativna gustina naseljenosti iznosi oko 197 stanovnika na 1 km², zbog čega je ova općina jedna od najgušće naseljenih u BiH.
Pouzdano se zna da je područje Cazina bilo naseljeno u prethistorijskom vremenu, a istim su kao i ostalim krajevima Balkana dugo vladali Rimljani. Propašću Zapadnog rimskog carstva (476.godine) mijenjaju se gospodari (Vizantija, Mađari, Bavarci, Hrvati, Turci, Austrijanci i dr.) Cazin je pripadao i staroj državi Hrvatskoj, a 1522.godine postao je sjedište kninske biskupije. Nekoliko decenija kasnije, kninske biskupe zamijenili su Turci koji su Cazin osvojili 1576.godine. Konačno zaposijedanje BiH od strane Austro-Ugarske završeno je upravo u ovom kraju. Krajem 19. stoljeća Cazin je poprimio sve odlike grada i postaje centar istoimenog kotara koji obuhvata područje Cazina i Velike Kladuše.
Poljoprivreda je sve do 1972. godine tradicionalno bila osnovna privredna djelatnost i izvor prihoda stanovništva općine. Inače poljoprivredni potencijali općine su dosta skormni, ali i pored toga općina Cazin je vodeći proizvođač mlijeka na USK. Razvoj industrije općine desio se između 1972. i 1980. godine kada je izgrađeno nekoliko značajnijih privrednih objekata. Tada dolazi do promjene u strukturi zaposlenih gdje industrija zauzima vodeće mjesto. Danas općina Cazin ima preko 1.300 privrednih preduzeća (građevinskih, trgovačkih, ugostiteljskih itd.)
Javna ustanova “Kulturni centar” je mjesto svih značajnjih kulturnih dešavanja na prostoru općine. Kulturni centar posjeduje i rukovodi internacionalnom Kolonijom skulptora koja raspolaže specifičnom galerijom (galerija pod vedrim nebom) sa fundusom od preko stotinu monumentalnih skulptura. Na prostoru općine egzistira i velik broj kulturno-umjetničkih društava koji njeguju tradiciju i kulturu ovog kraja i BiH i ostvarjuju zavidnu saradnju sa drugim KUD-ovima u zemlji i inostranstvu.
Općinu Cazin karakteriše velik procenat mladih ljudi u ukupnoj populaciji, među kojima je velik broj srednjoškolaca i studenata.
Vijeće mladih općine Cazin je osnovano 14.04.2012. godine, kao prvo Vijeće mladih u Unsko-sanskom kantonu, a za prvu predsjednicu izabrana je Emina Sivić.

Ukratko o lokalnoj upravi: Načelnik općine Cazin je mr Nermin Ogrešević koji je na lokalnim izborima 2012. godine na ovu funkciju izabran po treći put.
Jedinstveni općinski organ uprave općine Cazin je organiziran u sedam službi:
1 Služba za finansije i računovodstvo,
2 Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,
3 Služba za urbanizam i zaštitu okoliša,
4 Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove,
5 Služba za razvoj i poduzetništvo,
6 Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu i
7 Služba za stručne i zajedničke poslove.

Prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta poslovi rada sa mladima i saradnje sa omladinskim organizacijama su u nadležnosti Službe za opću upravu i društvene djelatnosti i te poslove obavlja jedan državni službenik.

Krajem 2012 godine je započeta izrada Strategije prema mladima općine Cazin za period 2012-2017 i taj dokument je u završnoj fazi, te se očekuje njegovo skoro usvajanje od strane Općinskog Vijeća.

Općinsko vijeće broji 30 vijećnika, a predsjedavajući vijeća je Mustafa Ružnić. Pri općinskom vijeću djeluje Komisija za mlade koja broji 5 članova, a čine je 3 općinska vjećnika, 1 predstavnik Vijeća mladih općine Cazin i 1 vanjski član.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Sabahudin Huskić
Telefon: 037515331
Fax: 037515315
Email: sabahudinh@opcinacazin.ba
Termin konsultacija: 7:00 - 15:30
Internetska stranica općine/grada: www.opcinacazin.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: 1. Vijeće mladih općine Cazin
2. Udruženje mladih "CAZIN.NET"
3. Udruženje mladih "STARI GRAD" Ostožac
4. Udruženje mladih "Polje"
5. Udruženje "UNA" Prošići

Javne ustanove značajne za mlade: 1 JU Osnovna škola “Cazin I”, tel. 514 221
2 JU Osnovna škola “Cazin II”, tel. 514 022
3 JU Osnovna škola “Ćoralići", tel. 536 598
4 JU Osnovna škola “G. Koprivna”, tel. 550 673
5 JU Osnovna škola “Pećigrad”, tel. 540 204
6 JU Osnovna škola “Skokovi”, tel. 547 302
7 JU Osnovna škola “Liskovac”, tel. 551 008
8 JU Osnovna škola “Ostrožac”, tel. 531 159
9 JU Osnovna škola “Šturlic”, tel. 555 002
10 JU Osnovna škola “T. Raštela”, tel. 520 033
11 JU Osnovna škola “Stijena”, tel. 543 536

12 JU "Prva Srednja škola" Cazin, tel. 514 436
13 JU "Druga Srednja škola" Cazin, tel 514 036
14 JU "Gimnazija" Cazin, tel. 514 072
15 Medresa Džemaludin ef Čaušević, tel 514 893

16 JU "Kulturni centar" Cazin, tel 539 068
17 JU "Sportski centar" Cazin, tel 514 007
18 JU "Centar za socijalni rad", tel 512 103
19 ZU "Dom zdravlja" Cazin, tel 514 324
20 JU Zavod za zapošljavanje USK - Biro rada Cazin, tel 514 049

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: Emina Sivić 061/694-703
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:11:02 ; Zadnja izmjena: 2013-05-31 00:52:15 ;