Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Brod

Brod

Brod
Entitet: Republika Srpska
Kanton: -
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Nikola Ćurko
Telefon: 053610013
Email: curkon@opstina-brod.net
Termin konsultacija: 07-15 h, pon-pet
Internetska stranica općine/grada: www.opstina-brod.net
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Omladinska organizacija Alter, Svetosavska omladinska zajednica, Omladinska organizacija Glas.
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • budžetska stavka za mlade
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:09:37 ; Zadnja izmjena: 2013-05-31 03:11:01 ;