Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Brčko

Brčko

Brčko
Entitet: -
Kanton: -
Adresa: Trg pravde 18
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Brčko distrikt BiH je lokalna zajednica koja broji oko 100 000 stanovnika i oko 20 000 mladih. Mladi u Distriktu pohađaju osnovno obrazovanje u 15 osnovnih škola, te u 4 srednje škole. Visoko obrazovanje u Brčko distriktu BiH ima stogodišnju tradiciju, a Ekonomski fakultet postoji od 1976 godine. U
U nekoliko proteklih godina registrovano je nekoliko univerziteta ili odjeljenja pojedinih univerziteta iz BiH.
Civilno društvo je veoma razvijeno, tako da u Distriktu je registrirano 19 omladinskih organizacija koje u saradnji sa lokalnom zajednicom unapređuju status mladih. U toku je proces izrade Zakona o mladima Brčko distrikta BiH te Strategija za mlade Brčko distrikta BiH.

Ukratko o lokalnoj upravi: Brčko distrikt BiH je formiran 2000. godine kao specifična lokalna zajenica, sa izvršnom, zakonodavnom i sudskom vlašću. Od 2004. godine uspostavljen je referat koji se bavi pitanjima mladih i koji je pozicioniran u Pododjel za podršku MZ, NVO i UG. Obrazovanje mladih je organizovano u 15 osnovnih, 4 srednje škole i više visokoškolskih ustanova. Za sve učenike osnovnih i srednjih škola besplatan je prevoz, kao i udžbenici za učenike osnovnih škola.
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Sead Ušanović
Telefon: 214-459
Fax: 214-459
Email: sead.usanovic@bdcentral.net
Internetska stranica općine/grada: wwwbdcentral.com
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: OC "Vermont"
"PRONI" centar za omladinski razvoj
OO "Svitac"
OO "Izvor"
OO "Izvorna zajednica omladine"
OO "Zvrk"
Svetosavska omladinska zajednica
Srpski omladinski savez
Savez studenata ekonomskog fakulteta
OO "Most"
OO "Geronimo"
Asocijacija mladih Brčko distrikta BiH
"RAZRED"
Forum mladih za demokratiju
OO "AKADEMUS"
OKC "Selam"
Ekološko udruženje mladih "EKO"
Postignuća mladih
ARS "Magna"

Adresa omladinskog centra(ako postoji): Trg pravde broj 18
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:08:48 ; Zadnja izmjena: 2013-05-27 01:57:12 ;