Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Bratunac

Bratunac

Bratunac
Entitet: Republika Srpska
Kanton: -
Adresa: Svetog Save bb 75420 Bratunac
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Teritorija opštine Bratunac se nalazi u sjeveroistočnom dijelu BiH,na površini od 293km2.Pored gradskog područja,postoji još 50 naselja sa gustinom naseljenosti od 75 lica po km2.Ukupan broj stanovnika u 27 mjesnih zajednica iznosi 21.500,a broj mladih starosne dobi od 14 do 30 godina je cca 5.300.Upravo ovaj podatak je uticao da opština Bratunac prepozna potencijal mladih i prihvati obavezu da uspostavi i vodi sistemsku brigu o njima
Mladi naše opštine u dobi od 14 do 30 godina čine više od četvrtine stanovništva i uzimajući u obzir činjenicu da od resursa koje nude mladi ljudi zavisi budućnost naše zajednice,Opština Bratunac želi stvoriti sredinu koja će omogućiti kvalitetan život ove populacije,ali i uticati da se mladi ljudi aktivno uključe u rješavanje svih društvenih problema.
U 2012.godini dovršena je izgradnja Doma kulture koji mladima omogućava korištenje prostorija za njihove aktivnosti i praćenje kulturnih sadržaja.

Ukratko o lokalnoj upravi: Administrativna služba opštine Bratunac u 5 odjeljenja zapošljava 64 radnika.
Načelnik opštine je g-din Nedeljko Mlađenović,a predsjednik SO-e,g-din Adil Osmanović.
U okviru Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti od januara 2006.godine Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,sistematizovano je radno mjesto Službenika za pitanja mladih čiji je osnovni zadatak uspostavljanje redovne komunikacije i saradnje sa omladinskim organizacijama,savjetima učenika, neformalnim grupama mladih ljudi i uspješnim pojedincima, te drugim vladinim strukturama koje se bave pitanjima mladih,kao i skupštinskom komisijom za mlade.
Opština Bratunac iz budžeta finansira rad sportskih klubova, pokrovitelj je brojnih kulturnih,sportskih i privrednih manifestacija,a prema visini sredstava koje izdvaja za stipendiranje studenata među prvim je opštinama u BiH

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Olja Čučić
Telefon: 056420370
Fax: 056320370
Email: oljacucic@gmail.com
Termin konsultacija: radnim danima od 8-14h
Internetska stranica općine/grada: www.opstinabratunac.com
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: 1.OO ODISEJ Bratunac
2.OO "BOGUMIL" Konjević Polje
3.OO "KASPER" Bratunac
4.OO "KLUB MLADIH" Bratunac

Javne ustanove značajne za mlade: Dom kulture Bratunac
Narodna biblioteka Bratunac
Srednjoškolski centar Bratunac
OŠ "Branko Radičević" Bratunac
OŠ "Vuk Karadžić" Bratunac
OŠ "Petar Kočić" Kravica
Dom zdravlja Bratunac
Centar za socijalni rad Bratunac
Policijska stanica Bratunac

Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:08:20 ; Zadnja izmjena: 2013-05-31 05:59:31 ;