Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Kanton Sarajevo

Kanton Sarajevo

Kanton Sarajevo
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Kanton Sarajevo
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Erduan Kafedžić
Telefon: 062254254
Email: erduan.kafedzic@vlada.ks.gov.ba
Termin konsultacija: ponedjeljak od 12-14h
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-30 12:23:57 ; Zadnja izmjena: 2013-07-08 02:04:37 ;