Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Hercegovačko-neretvanski kanton

Hercegovačko-neretvanski kanton

Hercegovačko-neretvanski kanton
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Adresa: Stjepana Radića 3, Mostar
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Na području HNK je 9 općina (Jablanica, Grad Mostar i Konjic, Neum, Prozor, Čapljine, Stolac, Ravno i Čitluk). Općinska vijeća mladih formirana su samo u tri općine i to u Gradu Mostaru, Jablanici i odnedavno u Čitluku, a budući da je potrebna nadpolovična većina formiranih općinskih vijeća mladih, kako bismo pokrenuli proceduru formiranja kantonalnog,Ministarstvo je 11. 05. 2016. godine, uputilo dopis - Prijedlog za saradnju na osnivanju Vijeća mladih svim općinama u kojima nije formirano vijeće mladih. U dopisu je istaknuta saradnja i pomoć Ministarstva i predstavnika Vijeća mladih Grada Mostara koji bi kroz primjer dobre prakse prezentirali svoj rad kako bi motivisali mlade u općinama koje nisu osnovale Vijeće mladih za osnivanje istih, a sve u cilju poboljšanja položaja mladih,pokretanje procedure osnivanja kantonalnog vijeća mladih te pokretanja procedure izrade Strategije za mlade na nivou Kantona. Nažalost, povratne informacije nismo dobili.
Ukratko o lokalnoj upravi: Djelatnost iz oblasti položaja mladih u HNK odvija se u skladu sa Zakonom o mladima na nivou FBiH, koji je usvojio Parlament FBiH u junu 2010.godine (Službene novine Federacije BiH, broj: 36/10 od 16.6.2010.), koji definiše prava i obaveze mladih. U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je od avgusta 2015. godine po prvi put popunjeno radno mjesto službenika koji se bavi problematikom mladih.
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Azemina Gubeljić, prof.pedagog
Telefon: 036/334-414
Fax: 036/316-7
Email: monkshnk@tel.net.ba; azeminagubeljic73@gmail.com
Termin konsultacija: 9,00-16,00, svaki radni dan
Internetska stranica općine/grada: http://www.monkshnk.gov.ba/
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Spisak se nalazi u bazi podataka službenika za mlade i potrebno ga je kontinuirano ažurirati, budući da se skoro pa na dnevnoj osnovi registriraju nova udruženja mladih.
Javne ustanove značajne za mlade: Sve javne obrazovne,zdravstvene, kulturne, sportske ustanove, obrazovne vlasti, udruženja poslodavaca, Vlada i skupština HNK i druge.
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-30 12:22:30 ; Zadnja izmjena: 2018-03-14 08:34:32 ;