Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Unsko-sanski kanton
Adresa: Bosanska 110, 77250
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Adnan Hadžić
Telefon: 037883607
Fax: 037881012
Email: opcinabppr@bih.net.ba
Termin konsultacija: 10:30-15:30
Internetska stranica općine/grada: www.bosanskipetrovac.gov.ba
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:07:19 ; Zadnja izmjena: 2013-05-31 07:04:13 ;