Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Grad Sarajevo

Grad Sarajevo

Grad Sarajevo
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Kanton Sarajevo
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3.
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: O Sarajevu

Sarajevo je glavni grad države Bosne i Hercegovine. Ono je njen administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar. Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave koju čine četiri gradske općine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.


Položaj:
Sarajevo je smješteno na prostoru Sarajevskog polja, koje je okruženo planinama Bjelašnicom i Igmanom na jugozapadu, Trebevićem na jugoistoku, te srednjim planinama i međudolinskim rtovima na sjeveru i sjeverozapadu.
Prosječna nadmorska visina Sarajevskog polja je 500 m.
Najzapadnija tačka polja je na 180 16' istočne geografske dužine. Krajnja istočna tačka je na 180 27' istočne geografske dužine, najsjevernija je 430 53’ sjeverne geografske širine, a najjužnija je na 430 47' sjeverne geografske širine.

Vremenska zona:

CET (Evropa)
GMT + 01:00

Klima:

umjereno kontinentalna
prosječna ljetna temperatura 19,1 C
prosječna zimska temperatura – 1,3 C
prosječna godišnja temperatura 9,5 C

Stanovništvo:

Grad Sarajevo na području četiri općine (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad), ima 297.416 stanovnika.

Površina:

141,5 km 2

Provođenje politike prema mladima i omladinskim udruženjima u Gradu Sarajevu. Podrška projekatima omladinskih udruženja, nevladinih organizacija i ostalim organizacijama koje se bave politikom za mlade.

Osiguranje minimum mjera na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti, koje proizilaze iz Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/10) u čl. 12. – 15. propisuje obaveze općinskog, gradskog i kantonalnog nivoa vlasti.

Ukratko o lokalnoj upravi: Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave.

Grad Sarajevo čine općine Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad.

Nadležnost i unutrašnja organizacija Grada uređuju se Statutom Grada.

Grad ima Gradsko vijeće od 28 vijećnika.

Gradskom upravom neposredno rukovodi gradonačelnik.

Gradonačelnik je izvršno-upravni organ Grada Sarajeva.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Sarajevo.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Mahira Mujan
Telefon: 033-407-442
Email: mahira.mujan@sarajevo.ba
Termin konsultacija: Svakim radnim danom u vremenu od 08:00 – 16:00 sati.
Internetska stranica općine/grada: www.sarajevo.ba
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-30 12:15:17 ; Zadnja izmjena: 2021-12-13 16:22:37 ;