Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Tešanj

Tešanj

Tešanj
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Adresa: Trg Alije Izetbegovića 11
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Mirnes Dedukić
Telefon: 650-022
Fax: 650-220
Email: mirnes.dedukic@opcina-tesanj.ba
Termin konsultacija: 7,30-16,00
Internetska stranica općine/grada: opcina-tesanj.ba
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • budžetska stavka za mlade
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-06 05:31:03 ; Zadnja izmjena: 2013-05-29 03:39:42 ;