Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Bosanska Krupa

Bosanska Krupa

Bosanska Krupa
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Unsko-sanski kanton
Adresa: Terzića bb
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Katka Haskić
Telefon: 037/961-460
Fax: 037/961-4
Email: kaja-87@hotmail.com
Internetska stranica općine/grada: opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: - Vijeće mladih općine Bosanska Krupa,
- Udruženje "Lokalna organizacija omladine Krupe"

Javne ustanove značajne za mlade: JU "Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje" Bosanska Krupa
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:06:56 ; Zadnja izmjena: 2018-03-30 07:23:32 ;