Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Vogošća

Vogošća

Vogošća
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Kanton Sarajevo
Adresa: Jošanička 80, 71.320 Vogošća
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Vogošća pokriva 72 km2 površine i od centra Sarajeva udaljena je 6 km, 70 km od Zenice i 100 km od Tuzle.
Nalazi se na komunikacijskim vezama: magistralni put Bosanski Brod – Sarajevo – Metković i magistralna željeznička pruga Vinkovci (Hrvatska) – Sarajevo – Ploče (Jadransko more), od Sarajevskog aerodroma udaljena je 10 km.
Područje općine Vogošća ima razvijenu infrastrukturu, do rata snažnu industriju i dovoljno sačuvane prostorne cjeline za razvoj industrijskih kapaciteta i svih vrsta privrednih objekata. Tu je i blizina glavnog grada države, bosanskohercegovačkog centra svih privrednih, kulturnih, sportskih, političkih i drugih zbivanja.
Općina Vogošća se prvi put spominje pod imenom „Gogošta“ davne 1445.godine u vrijeme turskog prodiranja na Balkan. Današnji oblik imena dobila je početkom druge polovine XVI vijeka. Prekretnica u historiji općine Vogošća je izgradnja preduzeća „TITO“ koje se početkom 60-tih godina XX vijeka mijenja u naziv „Pretis“. Do agresije na našu zemlju kao jaka industrijska zona bilježila je stabilan i dinamičan razvoj i bila je prepoznatljiva po vrlo visokom nivou razvoja u oblasti industrije. Po visini bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika bila je druga općina u bivšoj Jugoslaviji (iza općine Velenje).
Takvom stanju u najvećoj mjeri doprinio je i razvoj automobilske industrije i industrije valjčanih ležaja u saradnji sa Volkswagenom iz Njemačke i firmom SKF iz Švedske, te zahvaljujući razvoju metalne i namjenske industrije u preduzećima UNIS PRETIS.
U tom smjeru i kadrovska i obrazovna struktura kretala se uglavnom u ovim okvirima djelatnosti koje su tada egzistirale na području općine Vogošća.
Danas na području općine Vogošća na svih 8 mjesnih zajednica živi preko 28.000 stanovnika.
Pored razvijene infrastrukture lokalnog i međunarodnog saobraćaja Vogošća ima razvijenu telekomunikaciju i PTT mrežu, bankarski sistem, kablovske operatere, lokalnu RTV Vogošća, te blizinu centara kupovne moći: Sarajevo, Tuzla i Zenica.
U privrednoj strukturi regije industrija u općini Vogošća predstavlja dominantnu ulogu gdje posluju i rade mala i srednja preduzeća.
Rad sa mladima je jedan od prioriteta lokalne zajednice i još prije usvajanja Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine općina Vogošća je ispunjavala sve obaveze koje će zakon predvidjeti. Na općini djeluje devet omladinskih udruženja i sva ona podršku za svoje projekte dobijaju iz budžeta općine Vogošća. Općina Vogošća je prva općina u Kantonu Sarajevo u kojoj je formirano Vijeće mladih.

Ukratko o lokalnoj upravi: Općina Vogošća status općine ima od 1953.godine. Dan općine je 24.juni. U općinskoj administraciji trenutno radi 106 ljudi, a na čelu Općine Vogošća je općinski načelnik Edin Smajić. Unutrašnjom organizacijom rad jedinstvenog općinskog organa podijeljen je u sedam službi na čijem čelu se nalaze Pomoćnici načelnika za određenu oblast.
Općinsko vijeće kao najviši zakonodavni organ u općini broji 25 vijećnika izabranih na lokalnim izborima 2012.godine. Predsjedavajući općinskog vijeća je Esad Piknjač, a njegovi zamjenici su Briga Redžo i Haris Trnka.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Amir Misirlić
Telefon: 586-452
Fax: 586-450
Email: vogosca@yahoo.com
Termin konsultacija: svaki radni dan od 08-16
Internetska stranica općine/grada: www.vogosca.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: 1.Vijeće mladih Općine Vogošća
2.Omladinski krug
3.Plemenito srce
4.Omladinski cantar "Future"
5. Omladinsko udruženje "Tempo"
6. Centar za razvoj omladinskog aktivizma
7. Prospero
8. Udruženje za edukaciju i afirmaciju pozitivnih vrijednosti
9. Most Wanted

Adresa omladinskog centra(ako postoji): Skendera Kulenovića 65, 71.320 Vogošća
Javne ustanove značajne za mlade: JU OŠ "Mirsad Prnjavorac"
JU OŠ "Zahid Baručija"
JU OŠ "Zajko Delić"
JU OŠ "Porodice ef. Ramić"
JU OŠ "Izet Šabić"
JU Srednjoškolski centar
JU Kulturno sportski centar
JU Dom zdravlja
JU Centar za socijalni rad

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: Dženan Alić 062/815-425
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 14:09:42 ; Zadnja izmjena: 2013-05-17 05:42:39 ;