Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Vareš

Vareš

Vareš
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Adresa: Zvijezda 34, 71330
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Rusmir Berberović
Email: rusmir.berberovic@vares.info
Termin konsultacija: pon-pet od 7:00 do 15:30
Internetska stranica općine/grada: www.vares.info
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 14:07:27 ; Zadnja izmjena: 2013-05-23 05:00:53 ;