Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Tomislavgrad

Tomislavgrad

Tomislavgrad
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Herceg-bosanska županija
Adresa: Mijata Tomića 108, 80240 Tomislavgrad
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Tomislavgrad je kroz povijesna razdoblja mijenjao svoje nazive. U rimsko doba zvao se Delminium, a korijen imena je u ilirskoj riječi D'lmno–pašnjak, odnosno dalma (delma)-ovca. U vrijeme hrvatskih i bosanskih vladara zvao se Županjac (po mjestu stanovanja upravitelja župe Duvno); u vrijeme turske vladavine Županj–potok; u vrijeme Austro-Ugarske – Županjac; od 1925-1945. Tomislavgrad; od 1945. do devedesetih Duvno, a na kraju se vraća ime Tomislavgrad. Općina je smještena u južnom dijelu Herceg-bosanske županije, uz samu granicu sa R. Hrvatskom i dalmatinskim zaleđem. Površina Općine Tomislavgrad je 966 km2. Općina Tomislavgrad je podijeljena na 47 katastarskih općina, 59 naselja i 29 mjesnih zajednica.
Od 2004. postoji Povjerenstvo za šport i mlade pri općinskom vijeću, a od 2006. i proračunska stavka za mlade. Od 2010. postoji osoba za pitanja mladih pri općinskoj službi, Vijeće mladih, urađena Strategija za mlade, a u tijeku je i uređenje prostora za mlade.

Ukratko o lokalnoj upravi: Zakonodavno tijelo općine je Općinsko Vijeće koje broji 25 vijećnika. Pri OV djeluje i Povjerenstvo za šport i mlade u čijem radu sudjeluju i dva predstavnika Vijeća mladih. Izvršna vlast u općini je Općinski načenik sa pomoćnicima službi: Služba za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove, Služba za financije i proračun, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno- komunalne poslove, Služba za planiranje razvoja i investicije, Služba za geodetske poslove, imovinskopravne-poslove i katastar nekretnina, Služba za društvene djelatnosti i opću upravu (zadužena za mlade), Služba za pitanja branitelja i braniteljsko-invalidsku zaštitu i Služba civilne zaštite.
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Luka Krstanović
Telefon: 034356440
Fax: 034356444
Email: lukasarajlije@gmail.com
Termin konsultacija: Svakim radnim danom od 07 do 15 i 30 sati
Internetska stranica općine/grada: www.tomislavgrad.gov.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Na popisu omladinskih udruga nalaze se tri udruge:
-Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Fra Jozo Križić" Roško Polje
-Hrvatsko kulturno umjetničko društvo "Fra Mijo Čujić" Tomislavgrad
-Udruga mladih "Mi mladi Tomislavgrada" Tomislavgrad

Javne ustanove značajne za mlade: Javne ustanove od značaja za mlade su:
-Kulturno-informativni centar (KIC)
-Gimnazija Marka Marulića Tomislavgrad
-Srednja strukovna škola Tomislavgrad
i dr.

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: vijecemladih.tg@gmail.com
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 14:04:02 ; Zadnja izmjena: 2013-09-16 05:59:04 ;