Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Sarajevo-Stari Grad

Sarajevo-Stari Grad

Sarajevo-Stari Grad
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Kanton Sarajevo
Adresa: Zelenih beretki broj 4
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Na području Starog Grada je sedam osnovnih i pet srednjih škola, te tri fakulteta. Veliki
broj sportsko-rekreacijskih terena i prirodnih ljepota Starog Grada omogućuju mladim
da zdravo i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme. Cilj Općine je i razvoj turističkih
potencijala, pri čemu će posebnu ulogu imati mladi.
Bosni i Hercegovini, pa tako i Općini Stari Grad, potrebni su obrazovani i kvalificirani
mladi ljudi koji će unaprijediti životnu sredinu u kojoj žive. Činjenica je da od resursa koji
nude mladi zavisi budućnost ove lokalne zajednice. Zbog toga Općina želi da, u saradnji
s mladima, inicira kreiranje omladinske politike u cilju poboljšanja njihovog položaja,
te obezbjeđenja njihove značajnije uloge u procesu odlučivanja u oblasti zapošljavanja,
obrazovanja, zdravstva, zaštiti okoline, slobodnog vremena i sportskih aktivnosti, kulture,
medija, mladih s posebnim potrebama, manjina i drugih ugroženih grupa mladih, maloljetnih
delinkvenata, kao i drugih prioritetnih područja koja treba utvrditi.
Procjena je da na području Općine Stari Grad živi oko 50.000 stanovnika, a podaci
kazuju da je od tog broja oko 10.000 mladih, tj. osoba od 15 do 30 godina starosti.

Ukratko o lokalnoj upravi: Općina Stari Grad s bogatim kulturno-historijskim naslijeđem jedna je od četiri gradske
općine u Sarajevu. Proteže se od Mošćanice, Sedrenika, Logavine, Ferhadije, Mjedenice,
Širokače, Hrida-Jarčedola i Babića bašče.
Smještena je u istočnom dijelu sarajevske kotline i leži na nadmorskoj visini između
551 m (Sebilj) i najvećeg vrha na Bukoviku 1.534 m. Okružena je brdskoplaninskim pojasom,
i to: Trebevićem s južne i planinama Crepoljsko i Bukovik sa sjeverne strane. Sa
istočne i južne strane graniči s Republikom Srpskom, sa sjevera dodiruje Općinu Ilijaš,
a sa istoka je omeđena Općinom Centar. U ovoj Općini nalazi se starogradsko jezgro iz
kojeg je potekao grad Sarajevo. Od ukupne površine, urbani dio zauzima svega 30 odsto.
To je prostor u kome se susreću istok, zapad, sjever i jug, isprepleten šarolikom historijom
i različitošću kultura. Teritorijalno Stari Grad je najveća Općina na području Sarajeva i
zauzima oko 37 odsto teritorije Grada. Na površini od 55 kilometara kvadratnih živi u
prosjeku 718 stanovnika na jedan km kvadratni, što znači da Općina Stari Grad ima najmanju
naseljenost od svih općina u Sarajevu.
U Starom Gradu je 16 mjesnih zajednica koje građanima omogućavaju da aktivno
učestvuju u svim zbivanjima na području Općine.

Najveća koncentracija kulturno-historijskih objekata je u ovoj Općini (289 objekata)
među kojima su: Baščaršija, Kazandžijska i Zlatarska ulica, Brusa i Gazi-Husrev begov
bezistan, sarajevska Katedrala, Svrzina i Despića kuća, Morića han, Stari jevrejski hram,
Stara pravoslavna crkva, Islamski teološki fakultet, Akademija nauka i umjetnosti BiH,
Bošnjački institut, Gradska vijećnica, Kuršumli medresa, Sahat kula, Sebilj...
Razvoju kulturnog turizma doprinosi i održavanje brojnih kulturnih i umjetničkih manifestacija
svjetskog i evropskog ranga (Sarajevska zima, Baščaršijske večeri, SFF itd.).
Strateška prednost Općine ogleda se u bogatstvu njenih resursa, velikim ljudskim potencijalima,
tradiciji u turizmu, gostoprimstvu, multietničkoj i multikulturalnoj sredini,
pripadnosti olimpijskom gradu, ekološki očuvanim prostorima, iskustvu u organizovanju
velikih projekata, brojnosti institucija u funkciji i turizmu, tržišno prepoznatljivoj razvojnoj
viziji...

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Admira Kadić
Telefon: 033282484
Fax: -
Email: admira.muhic@starigrad.ba
Termin konsultacija: Svaki radni dan od 08,00 do 16,00
Internetska stranica općine/grada: www.starigrad.ba
Adresa omladinskog centra(ako postoji): -
Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: 033282313
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:59:03 ; Zadnja izmjena: 2013-11-22 02:58:16 ;