Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Sarajevo-Centar

Sarajevo-Centar

Sarajevo-Centar
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Kanton Sarajevo
Adresa: Mis Irbina 1
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Centar jedna je od devet općina Kantona Sarajevo i ujedno urbani, administrativni, poslovni, kulturni, obrazovni, zdravstveni, trgovinsko-uslužni centar Grada. Prostorno jedna je od manjih gradskih općina površine od 33 km2 i gustine naseljenosti 2.126 st./km2, što je svrstava u najgušće naseljene općine Kantona. Općinu naseljava 70.203 stanovnika. Od ukupnog broja stanovnika općine, 14,78 % je djece do 14 godina, od 15 do 64 godine ima 66,63%, a preko 65 godine ima 18,57% osoba.

Na području Općine Centar smješteno je 11 osnovnih škola, 14 srednjih škola i 13 visokoškolskih ustanova.
Jedan dio sredstava iz Budžeta Općina Centar svake godine usmjeri kao pomoć, odnosno podršku fakultetima, osnovnim i srednjim školama. Sredstva su uglavnom namijenjena za kupovinu različite opreme, učila, kao i za obnovu unutrašnih dijelova objekata.
Na teritoriji Općine Centar se nalaze gotovo sve značajne kulturne institucije. Samim tim se na ovom području organizira najveći broj kulturnih programa i festivala (Sarajevo film festival, Jazz festival, Kids festival, MESS itd.).

Ukratko o lokalnoj upravi: Organizaciju vlasti Općine Centar čini Općinsko vijeće u čiji sastav se biraju vijećnici na redovnim općinskim izborima koji se organizuju svake četiri godine. Neposrednim odlučivanjem birača, bira se općinski načelnik koji rukovodi jedinstvenim organom uprave (218 stalno zaposlenih) sa timom koji čine: sekretar organa državne službe i 12 pomoćnika načelnika.

U Općini, na osnovu Pravila mjesne zajednice djeluje 15 mjesnih zajednica, umjesto ranijih 26. U ovim osnovnim jedinicama lokalne samouprave građanima se pružaju sve bitne informacije, a izdaju im se i pojedini dokumenti iz nadležnosti Službe za opću upravu. Predstavnici svih mjesnih područja (30) uključeni su u savjete mjesnih zajednica koji imaju četverogodišnji mandat.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Merima Cviko
Telefon: 562-512
Fax: 562-472
Email: merima.cviko@centar.ba
Termin konsultacija: Svaki radni dan od 07:30 do 16:00
Internetska stranica općine/grada: www.centar.ba
Adresa omladinskog centra(ako postoji): Mis Irbina br.8
Javne ustanove značajne za mlade: JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:57:37 ; Zadnja izmjena: 2018-04-17 07:21:33 ;