Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Sapna

Sapna

Sapna
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Tuzlanski kanton
Adresa: 206. Viteške brigade bb, 75411 Sapna
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Sapna je jedna od trinaest općina Tuzlanskog kantona.Osnovana je 1998.godine Zakonom o konstituisanju novih općina u F BiH i izmjeni granica općina podijeljenih međuentitetskom i međukanotinalnom/međužupanisjkom crtom. Općinski načelnik je Ismet Omerović. Općina Sapna nalazi se na prostoru od 118 km2. Broj stanovnika:12986. U sastavu općine je četrnaest mjesnih zajednica.
Osnivačka skupština Vijeća mladih održana je dana 30.07.2013.godine.
Vijeće mladih Općine Sapna čine predstavnici omladinskih udruženja sa područja Općine Sapna i to:
UMOS “Korak”, KUD “Merak” i Crveni križ općine Sapna.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Fatima Gušić mr.
Telefon: 035599552
Fax: 035599555
Email: fata@opcinasapna.ba
Termin konsultacija: Svakim radnim danom od 8:00-15:00 sati
Internetska stranica općine/grada: www.opcinasapna.ba (zvanična prezentacija)
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: UMOS "Korak" Sapna
KUD "Merak" Sapna
Crveni križ općine Sapna

Javne ustanove značajne za mlade: Mješovita srednja škola Sapna
Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: 061/666536
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:57:11 ; Zadnja izmjena: 2014-05-08 07:43:32 ;