Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Banja Luka

Banja Luka

Banja Luka
Entitet: Republika Srpska
Kanton: -
Adresa: Trg srpskih vladara broj 1
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Banja Luka je univerzitetski, privredni, finansijski, politički i administrativni centar Republike Srpske (jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini) i sa 199.191 stanovnikom (preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH - oktobar 2013. godine).
Utemeljen na ljudskim pravima, u kojem građani i posjetioci imaju jednake mogućnosti da aktivno učestvuju u njegovom životu i u kojem mladi imaju istaknuto mjesto.
Zbog velikog broja zelenih površina (parkova i aleja), Banja Luka nosi epitet „grad zelenila“. Nazivaju je i „gradom mladih, sporta i kulture“, što ona svakako i jeste.
Telefonski kod: +387 51, Valuta: Konvertibilna marka (KM), Poštanski broj: 78 000.
Od 2004. godine Grad Banja Luka je, u odnosu na ostale lokalne zajednice, učinila ogroman iskorak u omladinskom organizovanju:
- 2004. godine usvojen je Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske br. 98/04, 119/08, i 1/12) i iste godine je Skupština Grada Banja Luka konstituisala pod nazivom Savjet za omladinu i udruženja građana svoje stalno radno tijelo, da bi tokom 2006. godine formirala se Komisija za mlade (kao stalno radno tijelo) u koju je imenovan i određen broj predstavnika omladinskog savjeta,a od 2017. godine to tijelo se zove Savjet za mlade i sport
- 2005. godine, formiran je Omladinski savjet Grada Banjaluke, kao krovna omladinska organizacija, za područje grada Banjaluka, a shodno izmenama i dopunama Zakona o omladinskom organizovanju, isti nije uskladio svoja akta, te je 2013. godine formiran Savjet omladinskih organizacija Banja Luka kojeg čine omladinske organizacije,
- tokom 2006. godine uspostavljen je Upravljački komitet za mlade, kao međusektoralno tijelo za nadgledanje procesa implementacije omladinske politike;
- 2007. godine Skupština Grada, je po prvi put usvojila dokument „Omladinska politika grada Banjaluka 2007.-2011. godina“, a 2013. godine ista je usvojila „Omladinsku politiku Grada Banja Luka za period 2013-2017. godina“, te 2018. godine "Omladinsku politiku Grada Banja Luka za period 2018-2022.god." koju je na osnovu Javnog poziva izradio Savjet omladinskih organizacija Banja Luka, kao krovna organizacija.
- od 2008. godine u Budžetu Grada se na godišnjem nivou planiraju sredstva za sufinansiranje „omladinske politike“;
- za svaku godinu donose se Akcioni planovi sufinansiranja omladinskih aktivnosti
- uspostavljen je Omladinski registar Grada Banja Luka u 2013. godini, u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju
- obezbjeđen je i opremljen prostor za mlade – „Dom omladine“, kao i sredstva za rad i funkcionisanje istog i td.

Ukratko o lokalnoj upravi: Poslovi u Gradskoj upravi Grada Banja Luka organizuju se u okviru odjeljenja, službi i odsjeka, koji čine jedinstven proces rada u sjedištu ove lokalne zajednice. Ima 12 odjeljenja, dvije službe, osam odsjeka i Kabinet gradonačelnika. Gradska uprava izvršava, i obezbjeđuje izvršavanje odluka i drugih propisa i akata, koje donosi Skupština Grada i gradonačelnik.
U okviru Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport obavljaju se, između ostalog, sljedeći poslovi:
-pokretanje incijative za preduzimanje mjera za sanaciju poslovanja javnih ustanova i preduzeća, iz oblasti nauke, obrazovanja, zdravstva, sporta, omladinskog organizovanja, i društvene brige o djeci;
- učešće u izrada plana kapitalnih investicija iz oblasti nauke, obrazovanja, zdravstva, sporta, omladinskog organizovanja, i društvene brige o djeci;
-provođenje postupka, izrada rješenja o stipendiranju učenika i studenata iz stipendije Grada Banja Luka;
-izrada akata iz nadležnosti Odjeljenja, izradu dugoročnih i kratkoročnih planova, strategije i programa razvoja u oblasti obrazovanja, nauke, zdravstva, sporta, omladinskog organizovanja, i društvene brige o djeci, kao i obezbjeđenje sredstava za njihovu realizaciju, utvrđivanje kriterijuma za raspodjelu sredstava i praćenje namjenskog utroška tih sredstava;
-stvaranje uslova za unapređivanje stručnog rada, utvrđivanje stanja sportskih objekata i potreba za novim, stvaranje pretpostavki za korišćenje sportskih objekata i terena;
-koordinaciju rada sportskih organizacija Grada i druge poslove u skladu sa Zakonom.
-sistemsko praćenje stanja, problema, potreba i stavova mladih u Gradu i u skladu sa tim izradu smjernica za rad Odjeljenja; staranje o sprovođenju i unapređenju omladinske politike, poboljšanje socijalnog statusa mladih, i podršku razvoju omladinskog organizovanja; informisanje mladih; pružanje stručne i administrativno-tehničke pomoći u radu Savjeta za mlade; koncipiranje programa za unapređenje ekološke i zdrastvene svijesti omladine; afirmacija studentskih sportskih aktivnosti; osmišljavanje programa za rad sa talentovanom omladinom; podrška radu i organizaciji Omladinskog savjeta Grada; unapređenje i razvoj volontiranja i podršku razvoju volonterske infrastrukture;
-poslovi u vezi sa društvenom brigom o djeci.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Dragana Kremenović
Telefon: 051244444
Fax: /
Email: dragana.kremenovic@banjaluka.rs.ba
Termin konsultacija: svakim danom, osim vikenda od 8 do 16
Internetska stranica općine/grada: www.banjaluka.rs.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: U skladu sa Pravilnikom o upisu u Omladinski registar Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 10/14) u Omladinski registar Grada Banja Luka, koji vodi Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, do novembra mjeseca 2017. godine, upisano je 29 organizacija, i to 1 savjet na nivou jedinice lokalne samouprave, 19 omladinskih organizacija i 9 organizacija za mlade.
Upis u Omladinski registar Grada Banja Luka je uslov da bi organizacija konkurisala na sredstva iz Budžeta Grada namjenjena za omladinske aktivnosti.

Adresa omladinskog centra(ako postoji): Ul. Đure Daničića broj 1
Javne ustanove značajne za mlade: U Sportski centar "Borik"(SD"Borik i SD"Obilićevo")
Gradsko pozorište "Jazavac"
JP "Aquana" Banja Luka
JU Centar za socijalni rad Banja Luka
JZU "Dom zdravlja" Banja Luka
JKU "Banski dvor" Kulturni centar

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: Davor S. predsjednik 065317493
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:01:28 ; Zadnja izmjena: 2018-03-08 09:02:10 ;